Religiøse tjenester

 

Gudedyrkelse inden for Asatrofællesskabet i Danmark bliver afholdt i form af blót (gudstjeneste for Asaguderne) på de traditionelle højtider året rundt. Ud over blót holder vi en række andre religiøse tjenester der knytter sig til mennesket livsfaser. Når mennesket står over for står over for skelsættende begivenheder i livet er der brug for en religiøs markering. Denne religiøse markering er en grundfestet del af ikke bare den nordiske, men hele den menneskelige tradition. Visse religioner har tolket sine egne esoteriske dogmer ind i denne tradition og fremmedgør sig der rmed fra traditionen. Asatrofællesskabet i Danmark er et etnisk religiøst fællesskab, der bygger på den nordiske folketradition. Derfor lægger vi den samme betydning i disse ritualer som folketraditionen sædvanligvis gør.
Alle religiøse tjenester der tilbydes i Asatrofællesskabet i Danmark bliver udført i godeord. Hvs du ønsker at få udført en af nedenstående religiøse tjenester, skal du henvende sig til et godeord efter eget valg. En liste over godeord i Asatrofællesskabet i Danmark kan du se i menubjælkepunktet "Godeord". Nogle af tjenesterne kræver medlemsskab af Asatrofællesskabet i Danmark, enten som kontaktperson eller som medlem af et godeord. Tjenesterne kan også være pålagt et gebyr fra det forrettende godeords side.
Efter disse religiøse handlinger holdes der som regel en privat sammenkomst, eller fest. Det er kun den religiøse side af sagen, Asatrofællesskabet i Danmark forholder sig til.

Knæsætning
En knæsætning er et ritual hvor et barn optages i dets slægt. Det er ikke en samtidig optagelse i trossamfundet.
Ved en knæsætning kan barnet vandøses og sættes på faderens knæ. Herefter vedkender han sig barnet og det moralske ansvar han har for dets opfostring. Vandøsning er dog, på grund af ligheden med folkekirkens dåbsritual, ikke obligatorisk.

Ungdomsindvielse
Ungdomsindvielse er en markering af, at barnet eller den unge optages i de voksnes rækker. Under ceremonien får den unge overrakt ting der symboliserer voksenlivet. I den forbindelse kan der forekomme en oplæring med baggrund i Asatroen der moralsk skal ruste den unge til at klare sig mest hensigtsmæssigt i voksenlivet.

Bryllup
Bryllup er indgåelse af ægtepagt mellem to mennesker. Ritualet består i, at forretteren, under overværelse af to myndige vidner, spørger de to mennesker, der ønsker at indgå ægtepagt, om de ønsker det af egen fri vilje. Svarer de ja, erklærer foretteren dem for ægtefolk. Udformningen af resten af ritualet kan være meget individuelt og aftales mellem brudeparret og den eller de, der skal forrette vielsen. Inden for traditionen kan der forekomme det der hedder at "drikke bryllup" hvor der drikkes ni skåle for brudeparret, de to familier og deres guder. Typisk vil bruden have en blomsterkrans på hovedet og gommen kan have en krans af egeløv. Ved afslutningen af ceremonien kan brudeparret tage hinanden i hånden og hoppe gennem eller ind i en krans af løv og blomster.
Ved et bryllup skal mindst den ene af parterne være medlem af Asatrofællesskabet i Danmark.

Gravfærd
Ved gravfærd tager de efterladte afsked med den afdøde. Ritualets udformning vil foregå i overensstemmelse med den afdødes og de efterladtes ønsker. Gravfærd inden for Asatroen har traditionelt mange forskellige udtryk og kan omfatte både ligbrænding og ubrændt jordfæstelse. Ligbrænding har dog, rent teologiske, den fordel at sjælen frigøres med det samme og kan derved hurtigere fare til det hindsides, hvor imod ubrændte jordfæstede må vente til kroppen er gået i opløsning. Ved en hedensk gravfærd får den afdøde ofte dele af sig ejendom med til brug i det hinsides.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte ritualer, se de forskellige godeords hjemmesider.